De Gouden Handdruk

Er wordt volop gereorganiseerd in Nederland. Bedrijven gaan failliet, anderen worden overgenomen, er vinden fusies plaats of soms worden complete bedrijfsonderdelen verplaatst naar het buitenland. Gevolg: banenverlies. Als je als ontslagen werknemer geluk hebt wordt er een mooi sociaal plan bedacht en ga je weg met een leuk geldbedrag: een gouden handdruk.

Nu kun je er voor kiezen om het bedrag meteen door je werkgever te laten uitkeren, maar dat betekent dan wel dat de fiscus meteen 52% van het bedrag inneemt. Best jammer, toch?

Gelukkig zijn er ook een aantal mogelijkheden om de belastingheffing over dit bedrag nog een tijdje uit te stellen. Let op, uitstellen, want uiteindelijk moet er wel belasting over het bedrag betaald worden, maar dat is dan op een later moment en vaak tegen een lager percentage.

Hoe werkt dit nu? Er zijn een drietal mogelijkheden:

  1. Stamrechtpolis
  2. Stamrechtsparen
  3. Stamrecht BV

Bij alle drie de opties is het grootste voordeel dat het brutobedrag wordt uitgekeerd, dus zonder inhouding van loonbelasting. En daardoor kan met het totale bedrag rendement worden behaald.

Stel dat je € 100.000 mee krijgt. Reken je meteen af, dan hou je € 48.000 over. Wordt dat op een spaarrekening gezet met een rente van 3,5%, dan haal je een rendement van € 1.680. Kan je echter het hele bedrag van € 100.000 wegzetten, dan behaal je een rendement van € 3.500. In een notendop zie je meteen dat het veel voordeliger is om het bedrag niet in een keer door de werkgever te laten uitkeren. Maar de keuze is vooral een persoonlijke en afhankelijk van een ieders situatie.

De belangrijkste voorwaarde is wel dat het geld niet in je eigen handen komt, maar uitgekeerd wordt op een geblokkeerde rekening. Het is daarom heel belangrijk om je tijdig te laten voorlichten, om op die manier alle opties open te houden.

In een volgend blog ga ik dieper in op de drie genoemde opties en zoom ik vooral in op de Stamrecht BV.

Wil je meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact met mij op!